Đặt sách “CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP – Tư duy đột phá giúp các doanh nhân thành công trong cuộc chơi khởi nghiệp “

–Tên sách tiếng Anh: Buy Then Build: How Acquisition Entrepreneurs Outsmart the Startup Game

–Tác giả: Walker Deibel

–Link sách tiếng Anh trên Amazon: https://amzn.to/2ZORdWp

–Tựa sách tiếng Việt dự kiến: CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP

–Số trang dự kiến: 370 trang

–Biên dịch: Huỳnh Hữu Tài, Nguyễn Thị Tố Như, Nguyễn Trần Thảo Chi

– eBook đã có mặt trên Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=_ubWDwAAQBAJ

– Sách giấy: sẽ ra mắt váo tháng 4-2020

–Đối tác vận chuyển: #247Express, website: www.247post.vn

-Những đối tác có nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ qua email: tai@wetransform.vn

Mời các bạn xem trước những chương đầu của sách tại đây, phóng to để xem!

[issuupress viewer="mini" titlebar="false" vmode="" ctitle="Pick a PDF file to read" height="240" bgcolor="FFFFFF"]